Ot, saman və ya silos kimi məhsulları bağlamaq üçün istifadə olunan əkinçilik avadanlığı növü olan yuvarlaq presləmə maşınında yuvarlaq pres qutusu istifadə olunur. Sürət qutusu dəyirmi presləmə maşınının kritik tərkib hissəsidir, çünki o, traktordan gücün əkin materialını yuvarlaq bir bağlamaya sıxan fırlanan hissələrinə ötürülməsinə cavabdehdir.

Dairəvi presləmə maşınındakı sürət qutusu adətən balyalama əməliyyatları zamanı xarakterik olan yüksək tork və zərbə yüklərinə tab gətirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. O, adətən lazımi enerji ötürülməsini və sürətin azaldılmasını təmin etmək üçün xüsusi konfiqurasiyada yerləşdirilən dişlilərdən ibarətdir.

In a typical round baler gearbox, the tractor's power take-off (PTO) drives a horizontal that extends into the gearbox. The gearbox gears are arranged to reduce speed, increasing the torque available to turn the baler's rotating components. The rotating features include the pickup, the feeder, the augers, and the forming belts, which work together to compress the crop material into a round bale.

Round baler may be designed with different gear ratios and configurations depending on the specific application and the size of the machine. They may also include additional features such as oil seals and bearings to ensure reliable and long-lasting operation.

Dairəvi presləmə sürət qutusu dəyirmi presləmə maşınının mühüm komponentidir. Onun dizaynı və konstruksiyası müxtəlif kənd təsərrüfatı tətbiqlərində məhsulun səmərəli və effektiv şəkildə yığılması üçün çox vacibdir.

Round Baler Gearbox Applications

Round Baler Gearbox for Sale

Round baler gearboxes vary in design and specifications to suit different operational needs and baler configurations. The type of gearbox used can affect the performance, durability, and efficiency of a round baler. Here are some common types of round baler gearboxes found in agricultural machinery:

Dəyirmi Balyaçı Sürət qutusunun Xüsusiyyətləri

A round baler gearbox is a key component of a round baler, a farming machine used to compress hay or straw into large, round bales for storage or transportation. The gearbox is designed to transmit power from the tractor's PTO (power take-off) to the baler's pickup and compressing mechanisms, allowing the machine to efficiently create dense bales.

Dairəvi presləmə sürət qutusunun əsas xüsusiyyətlərinə davamlılıq, səmərəlilik və çox yönlülük daxildir. Bu sürət qutuları adətən yüksək keyfiyyətli materiallardan hazırlanır və sərt kənd təsərrüfatı şəraitində ağır istifadənin sərtliyinə tab gətirmək üçün tikilir. Onlar həmçinin yüksək enerji ötürmə səmərəliliyinə malikdirlər və bu, onlara tez və minimum tullantı ilə taylar istehsal etməyə imkan verir.

Bundan əlavə, yuvarlaq pres qutuları tez-tez müxtəlif məhsul növləri və sıxlıqları yerləşdirmək üçün tənzimlənən parametrlərə malikdir. Bu, onları müxtəlif şəraitdə müxtəlif məhsul yığmağa ehtiyacı olan fermerlər üçün çox yönlü alətə çevirir. Dəyirmi presləyici sürət qutusu dəyirmi presləmə maşınının mühüm komponentidir və fermerlərə yüksək keyfiyyətli bağlamaları səmərəli və effektiv şəkildə yaratmağa imkan verir.

Dairəvi presləyici sürət qutusu T290HD
Çin Dəyirmi Baler sürət qutusu

Advantages of Gearbox for Round Baler

The gearbox in a round baler plays a pivotal role in enhancing the baler's performance and efficiency. Here are some key advantages of using a gearbox in a round baler:

1. Enhanced Torque and Power Management: The gearbox efficiently converts the high-speed, low-torque input from the tractor into the low-speed, high-torque output needed for baling. This transformation is crucial for compressing large volumes of hay or straw into dense, tightly packed bales. Effective torque management also allows the baler to handle varying field conditions and material types without overloading the tractor or the baler itself.

2. Increased Productivity: By optimizing the baler's operating speed and torque, the gearbox enables the baler to work more efficiently. This means that more baling can be done in less time, which is especially important during peak harvesting periods when timing and speed are critical to avoid weather-related losses.

3. Durability and Reliability: Gearboxes are designed to withstand the harsh and variable conditions typically found in agricultural settings. The robust construction of these gearboxes ensures they can handle the stresses of baling without frequent breakdowns, thereby reducing downtime and maintenance costs.

4. Versatility: Gearboxes in round balers can be adapted to different types of crops and baling conditions. Adjustable settings allow operators to change the output based on the specific needs of the material being baled, whether it's dry hay, moist silage, or tough straw.

5. Improved Baler Longevity: By maintaining consistent operating speeds and protecting the baler's mechanical components from excessive wear and tear, gearboxes extend the overall lifespan of the baler. This results in lower capital expenditure over time as the need for replacement or major repairs is minimized.

6. Smooth Operation: Many modern gearboxes feature design improvements such as helical or sets that operate more smoothly and quietly than older designs. This smooth operation is easier on the baler's mechanical parts and can lead to a more pleasant and less disruptive working environment.

Round Baler Gearbox Applications

Ümumi tətbiqlər:

The round baler gearbox is integral to modern agriculture, particularly in the processing of crop residues into bales for various uses. Its applications span several critical areas in the agricultural sector:

  1. Hay Baling: The primary use of the round baler gearbox is in the baling of hay. This process involves cutting, collecting, and compressing hay into round bales that are easier to handle, transport, and store. The gearbox ensures the baler operates efficiently, managing the mechanical power to maintain consistent bale density and shape.
  2. Straw Baling: Similar to hay, straw is another by-product of crop harvesting (especially cereals like wheat and barley) that is baled for easy handling. Straw bales are used for animal bedding, erosion control, and as a raw material in bioconstruction. The gearbox plays a crucial role in the smooth operation of balers handling straw, often under varying field conditions.
  3. Silage Making: Round balers are also used for making silage bales from crops such as alfalfa and other forages. The ensiling process requires compact and well-sealed bales to ensure anaerobic fermentation. The gearbox facilitates the baler's ability to produce tightly packed bales that are critical for effective silage preservation.
  4. Biomass Collection: With the growing importance of sustainable energy sources, crop residues like corn stalks and other plant fibers are increasingly being used as biomass for energy production. The gearbox enables balers to efficiently collect and process these materials into bales that can be easily transported and fed into bioenergy production systems.
Round Baler Gearbox Applications

Dairəvi pres qutuları üçün PTO vallarının seçilməsi

PTO shafts are commonly used to transfer power from the tractor to the implements such as round balers. The round baler gearbox is a critical component of the baler that helps in the formation of bales. When selecting a for your round baler gearbox, there are a few factors to consider.

  • Uzunluq: PTO şaftının uzunluğu traktorun PTO ilə presləmə maşınının sürət qutusunun giriş mili arasındakı məsafəyə uyğun olmalıdır. PTO şaftı çox uzundursa, o, qeyri-sabit ola və yırğalana bilər və bu, presləmə maşınına və ya traktora zərər verə bilər.
  • Ölçü: PTO sürət qutusunun güc tələblərini yerinə yetirmək üçün PTO mili düzgün ölçüdə olmalıdır. PTO şaftının yükü idarə edə biləcəyinə əmin olmaq üçün traktorunuzun və sürət qutusunun at gücü göstəricisini yoxlayın.
  • Təhlükəsizlik: PTO şaftını seçərkən təhlükəsizlik əsas prioritet olmalıdır. Qəzaların və xəsarətlərin qarşısını almaq üçün lazımi qoruyucu və qoruyucuları olan PTO şaftını seçin.
  • Uyğunluq: PTO şaftının traktor və pres ötürücü qutusu ilə uyğun olduğundan əmin olun. Giriş şaftının ölçüsünü və sürət qutusunun spline sayını yoxlayın və PTO şaftının müvafiq çıxış şaftına malik olduğundan əmin olun.
  • Quality: Choose a PTO shaft made from high-quality materials to ensure durability and longevity. Check the manufacturer's specifications and customer reviews to ensure that the PTO shaft is reliable and will perform as expected.
  • Maintenance: Proper maintenance is essential to keep the PTO shaft in good working condition. Follow the manufacturer's recommended maintenance schedule and replace any damaged or worn parts promptly.
Dairəvi Balyaçı Sürət qutusu üçün PTO Şaftı
Dairəvi Balyaçı Sürət qutusu üçün PTO Şaftı

Niyə HZPT Dəyirmi Balya Ötürücü qutularını seçin

1) Fərdiləşdirmə: Güclü bir Ar-Ge komandası ilə biz lazım olduqda məhsulları inkişaf etdirə bilərik. Rəsmlər toplusunu tərtib etmək üçün bizə çox qısa vaxt lazımdır. Yeni bir məhsulun istehsal müddəti adətən 50 gün və ya daha azdır.

2) Keyfiyyət: Öz tam yoxlama və sınaq avadanlıqlarımızla məhsullarımızın keyfiyyətinə zəmanət verə bilərik.

3) Capacity: Our annual production capacity is over 500,000 sets, and we also accept small orders to meet the needs of different customers' purchasing quantities.

4) Xidmət: Biz yüksək keyfiyyətli məhsullar təqdim etməyə diqqət yetiririk. Məhsullarımız beynəlxalq standartlara cavab verir və əsasən Avropa, Avstraliya, Kanada və digər ölkə və regionlara ixrac olunur.

5) Göndərmə: Biz Ningbo və Şanxay limanlarına yaxınıq, ən sürətli dəniz yükdaşıma xidmətini təqdim edirik.

Aparıcı şaft güc qurğusu istehsalçılarından, maşın məhsulları tədarükçülərindən və ixracatçılarından biri olaraq biz istehsalda ixtisaslaşmışıq. güc alma valları as well as various accessories parts. In addition, we can manufacture custom transmissions, gear reducers and gearboxes, motors, and other hydraulic products according to customer's drawings to meet their needs.

Our advanced inspection and testing equipment provide a reliable guarantee for product quality. What's more, we have a professional technical team, exquisite processing technology, and a strict control system. 

Əgər maraqlanırsınızsa, indi bizimlə əlaqə saxlayın!

Dairəvi balya sürət qutusu

Edited by Zqq. / 2nd edited: Yjx.

Son Yeniləmə Bilik və Xəbərlər

Seasonal Storage Tips for Round Baler Gearboxes

Understanding Round Baler Gearboxes A round baler gearbox is a key component of the round baler machine, a crucial device in agriculture that collects and compresses crops like hay, straw, or silage into tightly packed cylindrical bales. Being an integral part of the...

Emergency Repair Tips for Round Baler Gearboxes

Understanding Round Baler Gearboxes A round baler gearbox is a vital component in agricultural machinery, specifically in round baler machines. These machines are used to gather and compress crops such as hay, straw, or silage into tightly packed cylindrical bales....

azAZ